NAJAVA

Događaji u travnju
Događaji u travnju

2017-04-21 00:00:00.000

Svibanj 2017
Svibanj 2017

2017-05-31 00:00:00.000


DOGAĐAJI I AKCIJE

2008-06-27 00:00:00.000

Naronitansko Kulturno Ljeto 2008

Naronitansko Kulturno Ljeto 2008

Naronitansko kulturno ljeto 2008. je ljetni festival koji se održao u Vidu u sklopu Arheološkog muzeja Narona koji je i glavni organizator festivala. Udruga Kolektiv i Ave Arte Atelier pomogli su u realizaciji pojedinih događaja, između ostalog i nastup zagrebačke grupe Afion.

...