Povodom noći knjige 21.4.2017. u 14h u Gradskoj knjižnici Metković održava se debata točnije parlaonica na temu '' Potpuna sloboda tiska''." />

NAJAVA

Događaji u travnju
Događaji u travnju

2017-04-21 00:00:00.000

Svibanj 2017
Svibanj 2017

2017-05-31 00:00:00.000


DOGAĐAJI I AKCIJE

2017-04-21 00:00:00.000

Debata

Debata

Povodom noći knjige 21.4.2017. u 14h u Gradskoj knjižnici Metković održava se debata točnije parlaonica na temu '' Potpuna sloboda tiska''.

Povodom noći knjige 21.4.2017. u 14h u Gradskoj knjižnici Metković održava se debata točnije parlaonica na temu ''Potpuna sloboda tiska''. Moderatori će biti članovi debatnog kluba Mostar koji djeluje u sklopu Pravnog fakulteta. Prije same parlaonice sudionici će biti upoznati sa pravilima, vrstama debate te samim argumentom, njegovom važnošću i sastavnim dijeloviima. Nakon tog uvoda bit će sučeljavanje mišljenja na zadanu temu gdje će zainteresirani moći pokazati i upotrijebiti naučeno.