ČLANOVI

Redovnih članova u udruzi Kolektiv trenutno ima:

51


IZJAVA

 • Redovnim članom Udruge postaje se dobrovoljnim pristupanjem, odnosno potpisivanjem pristupnice, na prijedlog jednog člana Udruge. Također, redovnim članom Udruge može se postati i ispunjavanjem i potpisivanjem online pristupnice na web stranici Udruge.
 • Odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor.
  Prava redovnog člana:
 • Biti obaviješten o radu Udruge
 • Birati i biti biran u tijela Udruge
  Obveze redovnog člana:
 • Aktivno i odgovorno sudjelovati u organizaciji i provođenju aktivnosti Udruge
 • Svojim radom u Udruzi doprinositi ugledu Udruge
 • Poštovati odredbe zakona i Statuta


STATUT


Statut Udruge KOLEKTIV

Format: PDF | Veličina: 356 KB


UKLJUČI SE U KOLEKTIV

 • Članom Udruge mogu postati poslovno sposobne osobe sukladno Statutu i Zakonu
 • Osobe mlađe od 14 godina koje žele postati članovi moraju preati pisanu izjavu zakonskog zastupnika ili skrbnika
 • Članstvo je besplatno

Načini učlanjenja

1. Način

Ispuniti online formu učlanjenja koja se nalazi ispod.

2. Način

Posjetite naša događanja i akcije, uvijek na nekom pultu imamo pristupnice koje možete ispuniti.

Online pristupnica

   

Podaci za uplatu donacija

 • PRIMATELJ: Udruga mladih KOLEKTIV, Andrije Hebranga 7, 20350 Metković
 • OPIS PLAĆANJA: Donacija
 • ŽIRO RAČUN: HR4325000091101228743