Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON

PODUH - Metković
Glavni izvođači: Justin's Jonson
Predgrupe: Creative Confusion, Sayonara Motherfu**ers i Kai-Fai
DJ Veco, DJ Cosmo i Martin Dox  

Datum: 2006-12-23 00:00:00.000 | Ukupno fotografija: 28

Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON
Božićni koncert - JUSTIN'S JONSON